Osiedle Zagłoby

RODO

Szanowny Kliencie,
poniżej przedstawiamy informacje dotyczące danych osobowych, które będą przetwarzane podczas użytkowania naszej strony internetowej (https://www.osiedlezagloby.pl) oraz w celu ich przetwarzania. Niniejsze zasady ochrony prywatności oparte są o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które w dalszej części nazywać będziemy Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych oraz w oparciu Ustawę Prawo Telekomunikacyjne.

Polityka Ochrony Prywatności:

1. Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Osiedle Zagłoby Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Trzebnicy przy ul. Chrobrego 8, zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana/Państwa danych osobowych. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu procesu zakupu lokalu mieszkalnego i mogą być udostępniane innym odbiorcom.
2. Administrator pozyskał Pani/Pana/Państwa dane osobowe w procesie realizacji zakupu lokalu mieszkalnego/lokalu usługowego. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO w celu należytego świadczenia usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (rezerwacji lokalu mieszkalnego/lokalu usługowego oraz zawarcie i prawidłowe wykonanie umowy rezerwacyjnej, deweloperskiej, przedwstępnej umowy sprzedaży, bądź umowy sprzedaży nieruchomości) oraz jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia uzasadnionych interesów administratora (dochodzenie roszczeń, weryfikacji wiarygodności płatniczej, wsparcie techniczne, rozliczenia finansowe, w tym wystawianie dokumentów księgowych).
3. Posiada/ją Pani/Pan/Państwo prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

4. Pani/Pana/Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Polityka w sprawie „cookies”
1. Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe Użytkowników. Administrator danych przechowuje pliki cookies na komputerach Użytkowników w celu:
a. właściwego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkowników;
b. zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień Użytkownika;
c. tworzenia statystyk oglądalności Serwisu.
2. Użytkownik posiada możliwość skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Skutkiem zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcji Serwisu.